MUSEN – KUNSTENS GEOMETRI

FAKTA:

KUNSTNER

PONCIA, RUBEN OG HERNANDEZ, CARLOS ALBERTO GARCIA

TITEL

MUSEN – KUNSTENS GEOMETRI

KATEGORI

GAVLMALERI

ÅR

2019

PLACERING

STOREGADE 5, BRANDE

GIVER

LIONS BRANDE

HISTORIE & BIOGRAFI

Det store gavlmaleri er skabt i forbindelse med Street Art Festivalen i Brande. Hvert år kommer flere street art kunstnere til Brande under festivalen for at skabe værker på byens gader og torv. Disse værker forsvinder efter eventen, men siden 2016 har man inviteret to af kunstnerne til at skabe et permanent gavlmaleri i byen. I 2019 blev det Ruben Poncia og Carlos Alberto Garcia Hernandez, der sammen har skabt dette gavlmaleri.

Værket Musen – Kunstens Geometri kan ses som en henvisning til de oprindelige gavlmalerier i byen, til street art genren og til det at skabe kunst i det hele taget. De første gavlmalerier i Brande, som kom til i 1968, er overvejende i et abstrakt formsprog med fokus på former og farver. Den kunst, som street art kunstnere repræsenterer, er overvejende figurativ, og flere har også fokus på at skabe tredimensionelle effekter. Kunstnerne bag gavlmaleriet ønskede også at give en indsigt i, hvordan geometri, perspektiv, komposition og brugen af farve er grundlæggende metoder til at opbygge et maleri som dette.

Dette gavlmaleri er overvejende figurativt men med abstrakte og geometriske elementer. I gavlmaleriet ses en stor kvindefigur i færd med at tegne nogle andre og mindre menneskefigurer. Målestoksforholdene er gjort tydelige, og det er meningen, at man kan stille sig her og på den måde interagere med maleriet. Den store kvindefigur – Musen, synes at være i gang med at blive opløst og transformeret til geometriske former. Er disse geometriske former mon en henvisning til et andet gavlmaleri i byen? Bag musen ses en klassisk bygning med store søjler og runde hvælv. Horisontlinjen er i øjenhøjde, så det for beskueren kan se ud, som om muren er opløst, og man kikker ind i en vældig bygning. De stiplede linjer er forsvindingslinjerne, der viser, hvordan en kunstner kan skabe perspektiv og dermed dybdevirkning i et todimensionelt maleri. Arbejdet med det lineære perspektiv går helt tilbage til 1400-tallet, hvor man fandt ud af, hvordan man kunne skabe dybdevirkning i malerier ved hjælpe af forsvindingslinjer. Dybdevirkning kan endvidere understreges ved at lade farver i forgrunden være mørkere end dem i baggrunden. Disse metoder er nogle af dem, som street art kunstnere, der arbejder med det tredimensionelle maleri, benytter sig af, og i dette gavlmaleri kan man få en idé om hvordan.

Biografi begge kunstnere

Ruben Poncia (f. 1969). Hollandsk kunstner. Begyndte sin kunstneriske karriere i 1996. Han har arbejdet som reklametegner for biografer og teatre, som skulle have produceret store reklamer og bannere. Han arbejder stadig som reklametegner, skiltemaler og laver illustrationer og tegneserier for magasiner, men arbejder også en del med street art, 3D kunst og store murmalerier. Hans stil er realistisk med et anstrøg af noget surrealistisk og ofte med 3D-effekter. Ruben Poncia har flere gange deltaget i Street Art Festivalen i Brande. 

Carlos Alberto Garcia Hernandez (f. 1986). Mexicansk kunstner. Begyndte at tegne og male allerede som barn men har ikke en formel kunstnerisk uddannelse. Han har deltaget i mange street art festivaler over hele verdenen. Han arbejder både med 2D og 3D-maleri. Han har deltaget i streetart festivalen i Brande flere gange. I 2016 stod han bag gavlmaleriet Alice i Eventyrland sammen med Vera Bugatti. Værket kan ses i Jernbanegade.

Modtag produkt nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Get notified about new articles

Er der noget jeg skal have med på min blog?

Kontakt informationer

Find os her:

Har du et spørgsmål ?